tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ

Back to top button