Thời SựTin Tức

Đảm bảo thông suốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong bối cảnh phòng, chống dịch

Đảm bảo thông suốt việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trong bối cảnh phòng, chống dịch

15:55, 09/11/2021

UBND tỉnh vừa có công văn về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai, yêu cầu tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo việc thực hiện cho tổ chức, cá nhân được thông suốt, đúng quy định.

Cụ thể, về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC liên quan giao dịch đảm bảo: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động làm việc với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố để trao đổi, đưa ra cách thức phối hợp tiếp nhận, trả kết quả cho phù hợp, linh hoạt, đảm bảo quy định.

Về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) lần đầu; cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ: thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, cấp xã (khi người dân có nhu cầu) theo quy định của pháp luật. 

Cán bộ Bộ phận Một cửa phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) giải quyết thru tục hành chính cho người dân. (Ảnh minh họa)
Cán bộ Bộ phận Một cửa phường Thống Nhất (TP. Buôn Ma Thuột) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. (Ảnh minh họa)

Trong trường hợp Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện dừng hoạt động (do bị phong tỏa) để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19: Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận tất cả hồ sơ thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu; cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã; Công chức địa chính cấp xã có trách nhiệm chuyển hồ sơ TTHC đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện để thực hiện giải quyết theo quy định. 

Đối với tiếp nhận và trả kết quả hợp đồng dịch vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai: Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục thực hiện và chủ động triển khai các giải pháp thích hợp, linh hoạt, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải kịp thời, thông suốt, đúng quy định…

Thúy Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button