Hệ thống tương tác Facebook
Đăng
nhập
OR
Đăng

Bảng giá Auto Tương Tác

Gói Tính năng Member CTV
1 tháng
50000 đ 40000 đ
2 tháng
100000 đ 80000 đ
3 tháng
150000 đ 120000 đ
4 tháng
200000 đ 160000 đ
5 tháng
250000 đ 200000 đ
6 tháng
300000 đ 240000 đ

Danh sách ban quản trị

Hoàng Minh Nguyên
Quản lý khách hàng và cung cấp dịch vụ.
Mai thị Lan
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng.